Βυζαντινές δημιουργίες σε μάρμαρο

Ο Νικόλαος Τασιούνης βρίσκεται στο χώρο του μαρμάρου από το 1975 στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει να εξειδικεύεται στο τομέα των εκκλησιαστικών και βυζαντινών δημιουργιών, ενώ το 1998 ιδρύει την εταιρεία Ν. Τασιούνης Α.Β.Ε.Ε. προσθέτοντας τα δύο του παιδιά, Γεωργία και Μάριο Τασιούνη, ώστε με την πολύχρονη εμπειρία πλέον στο χώρο της βυζαντινής τέχνης, να γίνουν συνεχιστές αυτής.

Δυναμικά πλέον και ενισχυμένη η εταιρία το 2009, με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφέρεται στι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, δομημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα την ανάγκη της σύγχρονης ζήτησης και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στην βυζαντινή δημιουργία.

Έτσι λοιπόν η εταιρία Ν. Τασιούνης Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει υπεύθυνα να υποστηρίξει το σχεδιασμό του εσωτερικού και εξωτερικού διάκοσμου των ναών όπως:

  • Μελέτη – δημιουργία – σχεδιασμός
  • Επιλογή κατάλληλου υλικού
  • Επίβλεψη – τοποθέτηση
  • Αποπεράτωση