Византийски творения на мрамор“Н. Тасюнис А.В.Е.Е.”

Aдрес : 4-ти км. Харилау-Терми – 55535 – Солун – Гърция

Kоординати : 40.577133,22.987327

Тел.: +30 2310 434936, 459244, факс : +30 2310 446474 

email: info@marbles-granites.gr