Vizantijska ostvarenja u mermeru

Nikolaos Tasiounis se nalazi u oblasti mermera od 1975. godine u Solunu, kada je počeo da se specijalizuje u oblasti crkvenih i vizantijskih ostvarenja, dok 1998. godine osniva kompaniju N. Tasiounis A.B.E.E. uključujući svoja dva deteta Georgiu i Mariosa Tasiounisa, kako bi u dugogodišnjem iskustvu na polju vizantijske umetnosti bili njegovi naslednici u tome.

Dinamična i ojačana naša kompanija 2009. godine, opremljena najnovijom tehnologijom, preselila se u svoje prostorije, pravljene tako da može da ispuni savremene potrebe i da ponudi celokupna rešenja po pitanju vizantijskih ostvarenja.

Tako, kompanija N. Tasiounis A.B.E.E. preuzima odgovorno i pruža usluge unutrašnjeg i spoljašnjeg dizajniranja vaših hramova kao:

  • Proračun – pravljenje – crtanje
  • Odabir odgovarajućeg materijala
  • Nadgledanje – postavljanje
  • Završni radovi