Zabranjena je na bilo koji način i iz bilo kog razloga privatna i javna upotreba, ekspolatacija sadržaja ovoga sajta, odgovorni i jedini vlasnik koji ih može koristiti je kompanija  «Ν. ΤASIOUNIS ΑΒΕΕ ΜERMER– GRANIT – PLOČICE– SANITARNA OPREMA », poznata pod kraćim nazivom  «MARMOCERAMICA» (ΜΑRMOKERAMIKA). Posebno je zabranjeno na bilo koji način i bez pismene dozvole vlasnika delimično ili potpuno kopiranje, umnožavanje, obrada, prerada, imitacija i plasiranje na bilo koje tržišne u industrijske ili druge svrhe sadržine ovog sajta, bilo kao početna ideja,  ili korišćenje na način koji vređa čula, za trgovinu ili druge svrhe koje za cilj imaju dobit. Nezavisno od toga, čak i slučajno korišćenje trgovačkih, industrijskih, arhitektonkih ili drugih skica, projekata, slika i generalno projekata, u kojima je početni doprinos imao autor i koja su zaštićena na nacionalnom nivou, ali i u skladu sa zakonom, kao i međunarodnim pravom bez obzira na njihovu umetničku i estetsku vredost.  Takođe je zabranjeno bez pismene dozvole autora predstavljanje ili korišćenje imena kompanije, skraćenog naziva kompanije koja se nalazi u vlasništvu gore pomenute firme.

Indikativno, posetioci ovog sajta treba da, u skladu sa pravilima o zaštiti intelektualne svojine, ali i u skladu sa zabranom nepravedne konkurencije, se uzdrže od bilo kakvog kopiranja sadržine i drugih podataka ili informacija za potrebe bilo koje firme.Zabranjena je obrada, prodaja, svojatanje i reklamiranje ovih dela, njihovo korišćenje na reklamnom materijalu, kartama ili u bilo kojoj pismenoj formi za reklamiranje firmi ili na internet sajtu u «domain names» (imena oblasti), elektronske adrese, elektronska pošta, na intrnet stranicama, kao i na interet stranicama koje se reklamiraju od strane trećih lica. Objavljivanje podataka na ovom sajtu je u komercijalne svrhe i ni u kom slučaju ne znači odricanje vlasnika od svih prava zaštite intelektualne svojine, koja je osigurana i na osnovu Zakona (nacionalnog i društvenog)  i na osnovu međunarodnih sporazuma.